ՊԻԵՍՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ԳԵՎՈՐԳ ՍԱՐԳՍՅԱՆ «Չորս մարդ ցուրտ սենյակում»: Դրամաներ: Եր.: ՀԳՄ հրատ., 2010.- 584 էջ:

ՍԱՄՎԵԼ ԽԱԼԱԹՅԱՆ. «Փակուղուց այն կողմ» Թատերգություն: Եր.: «Գրական հայրենիք» ՓԲԸ /«Հայաստան» հրատ./, 2015. – 416 էջ

էլֆիք Զոհրաբյան «ԹԵԹԵՎ ՏԱՐԵՔ» «Անտարես» հրատ., 2019