ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹ / ՇՂԹԱՅՎԱԾԸ

 

Խաղ մեր Միջնադարեն

 

«Զոմն Արտաւազդ անուն արգելեալ իցէ դիւաց, որ

ցայժմ կենդանի կայ, եւ նա ելանելոց է եւ ունելոց զաշխարհս»:

ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ

Կարդալ՝ ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹ- ՇՂԹԱՅՎԱԾԸ

Կարդացեք նաև