ԱՐԹՈՒՐ ԱԴԱՄՈՎ

ԱՐԹՈՒՐ ԱԴԱՄՈՎ / ԾԱՂՐԱՊԱՏՈՒՄ

Մարթա Ռոբերին, բարեկամը՝ Ա.Ա. Գործող անձինք ԾԱՌԱՅՈՂ Ն. ԼՐԱԳՐՈՂ ԼԻԼԻ «ԱՎԸՆԻՐ»-Ի (1) ՏՆՕՐԵՆ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ԽԵՂՃ ՄԱՐՄՆԱՎԱՃԱՌՈՒՀԻ ԶՈՒՅԳ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐ ՄԱՔՐԱՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՆՎՈՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐ ՄԱՔՐԱՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ...