Ալեքսանդր ՄՈԼՉԱՆՈՎ

Ալեքսանդր ՄՈԼՉԱՆՈՎ / ՄԱՐԴԱ­ՍՊԱՆԸ

Գործող անձինք ԱՆԴՐԵՅ ՕՔՍԱՆԱ ՍԵԿԱ ՄԱՅՐ ՍԵՆՅԱԿ ԱՆԴՐԵՅ — Չեմ հասկանում, ինչու, երբ աղոթում ես, անգամ մտքում, լացկանություն է հայտնվում: Ասենք. «Ամենակարող Աստված, աղաչում եմ, ներիր իմ մեղքերը»: Մի՞թե նրան...