Անդրանիկ Կարապետյան

Ի՞ՆՉ ԵՂԱՎ ԱՆՏԱՌԸ/ Անդրանիկ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Տիկնիկային պիես՝ 5 պատկերով (ըստ Հակոբ Մուշի համանուն հեքիաթի) ԱՐՋ ՄԵՂՈՒՆԵՐ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ ԱՂՎԵՍ ՁԱՅՆ (հեքիաթասաց) ԳԱՅԼ    ՊԱՏԿԵՐ 1 Անտառ: Ծառի տակ պառկած Արջը փչակից մեղր է վերցնում, տանում բերանն ու...

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ/ԽԱՎԱՐԻ ՈՒ ԼՈՒՅՍԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տիկնիկային պիես` 5  Պատկերով Գործող անձինք ԱՌՆԵՏ ԽԼՈՒՐԴ ՄՈՒԿ 1 ՄՈՒԿ 2 ՄՈՒԿ 3 ՄՈՒԿ 4  ԿՐԻԱ ՍԱՐԴ ՊԱՏԿԵՐ 1 Ստորգետնյա թագավորություն: Նստած են չորս մուկ: Ամեն մեկը զբաղված է...