Աստղիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Աստղիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆ / «ԹՈՒՆԵԼ»

Աստղիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆԻ «ԹՈՒՆԵԼ» պիեսը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2008 թ., թիվ 14-15-ում Խոսք գրելը, գոնե ինձ համար, միշտ էլ բարդ է եղել, որովհետև այն, ինչ ուզեցել եմ ասել, պիեսում արդեն...

Աստղիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆ / ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՎՏՈՒՄ

Մոնոդրամա Առաջին գործողություն Պատկեր առաջին Բեմում անկանոն «դասավորված» են ուղղանկյունաձև` մարդու հասակին մոտ, «ստենդեր»` անիվների վրա: Դրանցից երկուսը իրար մոտ են ու յուրօրինակ թաքստոց են ստեղծել հատակին նստած դերասանուհու համար:...

­ ԿԻՆ&ՏՂԱՄԱՐԴ / Աստ­ղիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Կին&Տ­ղա­մարդ՝ մշտա­կան փնտրտուք, որ սկսվել է հա­զա­րամ­յակ­ներ ա­ռաջ ու կշա­րու­նակ­վի, քա­նի դեռ պտտվում է այս մո­լո­րա­կը: Եվս մի տար­բե­րակ, և՝ շնոր­հա­կա­լութ­յուն Վիվ­յեն Բաս­տաջ­յա­նին: Ա­ռանց իր «բզբզո­ցի» էս տար­բե­րա­կը եր­բեք էլ...