Արմեն ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

Արմեն ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ/«ՀԱՅ» ԹԱՏՐՈՆԻ ՄԵԿ ՇԱԲԱԹԸ»

Արմեն ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ «ՀԱՅ» ԹԱՏՐՈՆԻ ՄԵԿ ՇԱԲԱԹԸ» հոդվածը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2008 թ., թիվ 14-15-ում 2008 թվականի մարտի 10-17-ը «թատերական շաբաթի» տեսքով ներկայացվեցին նախորդ տարվա լավագույն ներկայացումները… …P.Տ  Փաստորեն, 2007...

Արմեն ԱՎԱՆԻՍՅԱՆ/«ՀԱՅ» ԹԱՏՐՈՆԻ ՄԵԿ ՇԱԲԱԹԸ

Արմեն ԱՎԱՆԻՍՅԱՆԻ «ՀԱՅ» ԹԱՏՐՈՆԻ ՄԵԿ ՇԱԲԱԹԸ» հոդվածը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2008 թ., թիվ 14-15-ում 2008 թվականի մարտի 10-17-ը «թատերական շաբաթի» տեսքով ներկայացվեցին նախորդ տարվա լավագույն ներկայացումները: Ինչ խոսք, այն...

Արմեն ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ / ԽԱՂԸ ԵՎ ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱՆ

Արմեն ԱՎՆԵՍՅԱՆԻ «ԽԱՂԸ ԵՎ ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱՆ» հոդվածը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2006 թ., թիվ 11-12-ում     Արմեն ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ԽԱՂԸ ԵՎ ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱՆ Ժամանակակից մշակույթի համապատկե­րում կարևոր գործառույթ է ստանձնել խաղը։ Խաղը...