Արմեն ԳՈՒԼԱԿՅՍՆ

Գոռ Վանյանի «Արմեն Գուլակյանի ստեղծագործական կյանքը և արվեստը» աշխատությունը

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ հրատարակվել է արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ Գոռ Վանյանի «Արմեն Գուլակյանի ստեղծագործական կյանքը և արվեստը»  աշխատությունը:           Հեղինակն ընթերցողին է ներկայացնում 20-րդ  դարի հայ անվանի...