Արմինե ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

ՄԱՍՐԵՆՈՒ ԲԱՑԱՏԸ / Արմինե ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

Դրամա մեկ գործողությամբ՝ տասնմեկ արարով։ Պիեսի հիմքում իրական դեմքեր (հիմնականում անունները  փոխված են) և իրադարձություններ են՝ վերցված «Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության  ներառական թատերախմբի մասնակիցների առօրյայից։ Պիեսում նկարագրվող ներկայացման տեսարանները և...