Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԷՍ ՏԱՆ ՏԵՂԸ ՈՒՐԻՇ ՏՈՒՆ  ԷՐ

Այնկողմնային պիես մեկ արարով Գործող անձինք ՀԱՅԿ ՄԱՅՐ ՀԱՅՐ ՔՈւՅՐ ՏԱՏ ՊԱՊ ՔԵՌԻ ԶԱՌԱՄՅԱԼՆԵՐ — երկու կամ երեք հոգի ՄԻՀՐԱՆ ՏՂԱՄԱՐԴ- քարանձավային ԿԻՆ- քարանձավային ՄԱՐԴ-ԲՈՐԵՆԻ Մթության մեջ` աստիճաններով բարձրացող Հայկի...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԹՈՐԳՈՄԱ ՏՈՒՆ. ՀԱՅԿ

Հայկ նահապետի արձակած նետը պատռեց Բելի կուրծքը, սակայն Բելին սպանելով` Բելի մասին չէր նրա ընթացքը, Բելն ընդամենը առիթ էր, նետը թափանցավ նրան` ետ թողեց և շարունակելով սլանալ` իր սլացքի շվվոցով...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԾԵՐՈՒԿԻ ԱՅՑԸ

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԾԵՐՈՒԿԻ ԱՅՑԸ

(Կատակերգություն, երկու արար) Գործող անձինք ԾԵՐՈՒԿ — ութսունն անց, ճերմակ մազ-մորուքով, խոսքը չի հասկացվում ԱՇՈՏ — շինանյութի խանութի տնօրեն, միջին տարիքի ՆԱՐԵ — նրա դուստրը ՀԱՍՄԻԿ — նրա կինը ՈՍՏԻԿԱՆ...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԹՈՐԳՈՄԱ ՏՈՒՆ.  ՀԱՅԿ

­Հայկ նա­հա­պե­տի ար­ձա­կած նե­տը պատ­ռեց Բե­լի կուրծ­քը, սա­կայն Բե­լին սպա­նե­լով Բե­լի մա­սին չէր նրա ըն­թաց­քը, Բելն ըն­դա­մե­նը ա­ռիթ էր, նե­տը թա­փան­ցավ նրան ետ թո­ղեց և շա­րու­նա­կե­լով սլա­նալ իր սլաց­քի շվվո­ցով...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԵԿԱՎ, ԳՆԱՑ

(երգիծական դրամա` երկու գործողությամբ) Գործող անձինք. ՀՈՒՆԱՆ ՍԻՄՈՆ ՊԵՏՐՈՍ ՀՈՎՈՒՇ ՄԱՐԻ ՄԱՐՏԻԿ ՇԵՖ ԽԵՆԹ ՏՂԱ — 1 ՏՂԱ — 2 ՁԱՅՆ Գործողություն 1 Պատկեր 1 Խարխուլ, լքված շինության առջևի պուրակ,...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԱՐՄԱԳԵԴՈՆ

Տրագիկոմեդիա երկու արարով Գործող անձինք ՎԱՐԱԶԴԱՏ կամ ՎԱՐՈ — մեծահարուստ օլիգարխ ՄՈՎՍԵՍ կամ ՄՈՍՈ — Վարոյի դպրոցական ընկերն է, գործարար ՄԻՀՐԱՆ — Վարոյի դպրոցական ընկերն է, չինովնիկ ՀՌԻՓՍԻՄԵ — Վարոյի...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ՈՐԲԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ

Դրամատիկ կատակերգություն երկու արարով Գործող անձինք. ՀԱՐՈւԹ- մոտ 25-26 տարեկան ԱՍՏՂԻԿ- մոտ 25 տարեկան ՕՀԱՆ- 60-ին մոտ ՔՆԱՐ- 50-ին մոտ ԻՍԿՈւՀԻ- մոտ 80 տարեկան ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԿԻՐԱԿՈՍ ՆՈՐԻԿ- 4-5 տարեկան Արար...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԱՆՄԵՂՍՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ՊԱՐԸ

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆԻ «ԱՆՄԵՂՍՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ՊԱՐԸ» պիեսը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2011 թ., թիվ 24-25-ում Սև խոռոչը դղրդաց. սողուններ, զեռուններ, շնագայլեր, բորենիներ, ագռավներ, անգղներ՝ դուրս են հորդում խավարից, երկաթգծի երկայնքով շարվում՝ պատիվ...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ/ԴՈՒՌԸ ԹԱԿՈՒՄ ԵՆ

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆԻ «ԴՈՒՌԸ ԹԱԿՈՒՄ ԵՆ» պիեսը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2010 թ., թիվ 22-23-ում Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ                                                ԴՈՒՌԸ ԹԱԿՈւՄ ԵՆ                                         (կատակային պիես երկու արարով) Գործող անձինք ԱՍՏՂԻԿ ՄՈՒՇԵՂԻ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ/«ԾԵՐՈՒԿԻ ԱՅՑԸ»

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆԻ «ԾԵՐՈՒԿԻ ԱՅՑԸ» պիեսը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2016 թ., թիվ 46-47-ում Ծերուկի այցը ծանր առաքելություն ունի՝ փոխել աշխարհը, բարություն, հանդուրժողականություն սերմանել: Միամիտ Ծերուկ, միամիտ հեղինակ, միամիտ ընթերցող… Միամիտնե՛ր...