Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ

ԴՈՒՔ ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ ՉԵ՞Ք ՈՒԶՈՒՄ… / Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ                           

(Երգիծական մոնոպիես մեկ արարով) Գործող անձինք ՔԱՐՈԶԻՉ ԽՐՏՎԻԿ — խրտվիլակ է, որի խոսքը չի լսվում, ենթադրվում է Պատկեր Մեկ բազկաթոռ և մի աթոռ` սեղանի շուրջը, բազմոցին բազմած է Քարոզիչը, աթոռին...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԾԵՐՈՒԿԻ ԱՅՑԸ

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԾԵՐՈՒԿԻ ԱՅՑԸ

(Կատակերգություն, երկու արար) Գործող անձինք ԾԵՐՈՒԿ — ութսունն անց, ճերմակ մազ-մորուքով, խոսքը չի հասկացվում ԱՇՈՏ — շինանյութի խանութի տնօրեն, միջին տարիքի ՆԱՐԵ — նրա դուստրը ՀԱՍՄԻԿ — նրա կինը ՈՍՏԻԿԱՆ...

ԱՇՈՏ ԱՐՔԱ, ԳԵՎՈՐԳ ՍՊԱՐԱՊԵՏ / Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ

(գեղարվեստական ֆիլմի սցենար) Ֆիլմն սկսվում է շոշափվող ժամանակաշրջանի իրողություններին ծանոթացնող համառոտ տեքստով, որը դիտողի հայացքի առաջ է գրվում՝ իններորդ դարի մեր տարածաշրջանի քարտեզի ֆոնին։ Գրությունն ուղեկցվում է՝ այն ընթերցող հաղորդավարի...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԹՈՐԳՈՄԱ ՏՈՒՆ. ՀԱՅԿ

Հայկ նահապետի արձակած նետը պատռեց Բելի կուրծքը, սակայն Բելին սպանելով` Բելի մասին չէր նրա ընթացքը, Բելն ընդամենը առիթ էր, նետը թափանցավ նրան` ետ թողեց և շարունակելով սլանալ` իր սլացքի շվվոցով...

ԿԱԼԱՆՔ / Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ

Դրամա մեկ գործողությամբ Գործող անձինք ՏԱՎՐՈՍ — քառասունին մոտ տղամարդ ՄԱՐԴՈ — հիսունին մոտ տղամարդ ՆԱԶՈ — Մարդոյի կինը ԹԻՆԱ — նրանց աղջիկը, երեսունին մոտ ՏԱՏ — Մարդոյի մայրը ԿՈՒԿՈՒ...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԷՍ ՏԱՆ ՏԵՂԸ ՈՒՐԻՇ ՏՈՒՆ  ԷՐ

Այնկողմնային պիես մեկ արարով Գործող անձինք ՀԱՅԿ ՄԱՅՐ ՀԱՅՐ ՔՈւՅՐ ՏԱՏ ՊԱՊ ՔԵՌԻ ԶԱՌԱՄՅԱԼՆԵՐ — երկու կամ երեք հոգի ՄԻՀՐԱՆ ՏՂԱՄԱՐԴ- քարանձավային ԿԻՆ- քարանձավային ՄԱՐԴ-ԲՈՐԵՆԻ Մթության մեջ` աստիճաններով բարձրացող Հայկի...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԹՈՐԳՈՄԱ ՏՈՒՆ.  ՀԱՅԿ

­Հայկ նա­հա­պե­տի ար­ձա­կած նե­տը պատ­ռեց Բե­լի կուրծ­քը, սա­կայն Բե­լին սպա­նե­լով Բե­լի մա­սին չէր նրա ըն­թաց­քը, Բելն ըն­դա­մե­նը ա­ռիթ էր, նե­տը թա­փան­ցավ նրան ետ թո­ղեց և շա­րու­նա­կե­լով սլա­նալ իր սլաց­քի շվվո­ցով...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԵԿԱՎ, ԳՆԱՑ

(երգիծական դրամա` երկու գործողությամբ) Գործող անձինք. ՀՈՒՆԱՆ ՍԻՄՈՆ ՊԵՏՐՈՍ ՀՈՎՈՒՇ ՄԱՐԻ ՄԱՐՏԻԿ ՇԵՖ ԽԵՆԹ ՏՂԱ — 1 ՏՂԱ — 2 ՁԱՅՆ Գործողություն 1 Պատկեր 1 Խարխուլ, լքված շինության առջևի պուրակ,...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԱՐՄԱԳԵԴՈՆ

Տրագիկոմեդիա երկու արարով Գործող անձինք ՎԱՐԱԶԴԱՏ կամ ՎԱՐՈ — մեծահարուստ օլիգարխ ՄՈՎՍԵՍ կամ ՄՈՍՈ — Վարոյի դպրոցական ընկերն է, գործարար ՄԻՀՐԱՆ — Վարոյի դպրոցական ընկերն է, չինովնիկ ՀՌԻՓՍԻՄԵ — Վարոյի...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ՈՐԲԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ

Դրամատիկ կատակերգություն երկու արարով Գործող անձինք. ՀԱՐՈւԹ- մոտ 25-26 տարեկան ԱՍՏՂԻԿ- մոտ 25 տարեկան ՕՀԱՆ- 60-ին մոտ ՔՆԱՐ- 50-ին մոտ ԻՍԿՈւՀԻ- մոտ 80 տարեկան ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԿԻՐԱԿՈՍ ՆՈՐԻԿ- 4-5 տարեկան Արար...