Դավիթ ԽԱՉԻՅԱՆ

Դավիթ ԽԱՉԻՅԱՆ / ՏԱՐ ԻՆՁ ԴԵՊԻ ԱՍՏՂԵՐԸ

…Բայց գուցե պե՞տք չէ, որ մարդու բոլոր երազանքներն իրականանան: Ինչ-որ բան էլ պիտի անհասանելի մնա, որ մարդը ճախրելու տեղ ունենա, սիրելու տեղ, երազանքների ու հույսերի տեղ… Երազանքներ չունեցող մարդը սպառված...

ԲԵԱՏՐԻՉԵ / Դավիթ ԽԱՉԻՅԱՆ

Անտիկ տրագիկոմեդիա՝ 3 արարով և անախրոնիզմի տարրերով Գործող անձինք՝ ԴԱՆՏԵ ՎԵՐԳԻԼԻՈՒՍ ԲԵԱՏՐԻՉԵ ԲԵՄԱԿԱՆ ԲԱՆՎՈՐՆԵՐ ԱՐԱՐ 1 Տարբեր կողմերից մտնում են Դանտեն և Վերգիլիուսը: Զարմացած իրար են նայում, ապա՝ հանդիսատեսին: Գնում...

Դավիթ ԽԱՉԻՅԱՆ / ՍՊԱՍՈՒՄ

Այս պիեսը սպասումի մասին է: Միայն մենք չէ, որ սպասում ենք: Մենք հաճախ անգամ չենք գիտակցում, որ ուրիշներն էլ մեզ են սպասում: Սպասում ու կարոտում: Մի հին բակ, մի անծանոթ...

ՏԱՐ ԻՆՁ ԴԵՊԻ ԱՍՏՂԵՐԸ / Դա­վիթ ԽԱՉԻՅԱՆ

…­Բայց գու­ցե պե՞տք չէ, որ մար­դու բո­լոր ե­րա­զանք­ներն ի­րա­կա­նա­նան: Ինչ-որ բան էլ պի­տի ան­հա­սա­նե­լի մնա, որ մար­դը ճախ­րե­լու տեղ ու­նե­նա, սի­րե­լու տեղ, ե­րա­զանք­նե­րի ու հույ­սե­րի տեղ… Ե­րա­զանք­ներ չու­նե­ցող մար­դը սպառ­ված...

­ԼԱՑ ՄԻ՛ ԵՂԻՐ, ՀԱՅՐԻԿ / Դա­վիթ ԽԱՉԻՅԱՆ

Մե­նա­խաղ՝ 2 հե­րո­սով և 1 ա­րա­րով Սև բե­մը գրե­թե դա­տարկ է: Միայն կենտ­րո­նում ան­հաս­կա­նա­լի ա­ռար­կա է՝ բաց գույ­նի կտո­րով ծածկ­ված: Խոր­քում՝ սպի­տակ պա­տին, տե­սապ­րո­յեկ­տո­րով տար­բեր շար­ժա­պատ­կեր­ներ են ցու­ցադր­վում՝ օվ­կիա­նոս, ա­լիք­ներ,...

Դավիթ ԽԱՉԻՅԱՆ / ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ 2028

ՆԱԽԱԽՈՍՔ «Ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, լավ կլիներ, որ գայթակղեցնողի վզից մի մեծ երկանաքար կախվեր և նետվեր ծովի խորքը՝ ընկղմվելու համար: Վա՜յ աշխարհին, քանի որ գայթակղություններն անպակաս...

Դավիթ ԽԱՉԻՅԱՆ / ՍԱՐՈՅԱՆ, ՍԱՐՈՅԱՆ…

ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ Երբեք չեմ սիրել օգոստոսի 31-ը: Դպրոցական և ուսանողական տարիներին դա իմ հոգեկան տվայտանքների և ինքնախարազման գագաթնակետն էր, քանի որ հաջորդիվ գալու էր սեպտեմբերի 1-ը: Այդ օրն ամառվա ազատությունն...

Դավիթ ԽԱՉԻՅԱՆ/ԵՐԵԿ, ԱՅՍՕՐ, ՎԱՂԸ

Դավիթ ԽԱՉԻՅԱՆ ԵՐԵԿ, ԱՅՍՕՐ, ՎԱՂԸ Տրագիֆարս 1 արարով, 3 պատկերով Գործող անձինք ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ԴԵՐԱՍԱՆ ԶԻՆՎՈՐ ԿԻՆ ՀԻՄԱՐ ՈՒՍԱՆՈՂ ՔԱՀԱՆԱ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ Սովորական բեմ է՝ մի քանի աթոռով և մի դատարկ...

Դավիթ ԽԱՉԻՅԱՆ / ԱՆՁՐԵՎԻՆ ՍՊԱՍԵԼՈՎ

Գրեթե տրագիկոմեդիա՝ 1 արարով Գործող անձինք ՏՂԱՄԱՐԴ ԿԻՆ ԱՆԾԱՆՈԹ Շատ սովորական սենյակ է՝ պարզագույն կահավորմամբ: Մեծ պատուհանից դուրս քաղաքի պատկերներն են՝ շենքեր և ամպամած երկինք: Վերևից կախված պարզ լամպը լուսավորում...

Դավիթ ԽԱՉԻՅԱՆ /ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԸ

(Երջանիկ լինելու բանաձևը) Գրեթե պիես՝ լոկ 1 արարով Գործող անձինք ՏՂԱՄԱՐԴ ԿԻՆ ԱՆՁԱՅՆ ՄԻՄՈՍ Սովորական սենյակ է: Ձախ անկյունում՝ հնամենի դաշնամուր: Տղամարդը, դաշնամուրին կռթնած, նոտաներ է ծնգացնում: Ավելի շատ մտքերի...