«ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ» ՀԱՆԴԵՍ

Անահիտ ԱՐՓԵՆ / ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԴԺՈԽՔ

Գերեվարվել ենք ձեռքով օտարի, կամակատարն ենք նրա քմայքին ու քիմքին` ծառա՛: Ասա՛, Տե՛ր Աստված, տառապանքով լի կյանքի ձեռքն այս բիրտ էլ ինչքա՞ն տոկանք: Հույս ու ճար չկա՞ վիճակին մեր կեղծ,...

Սուսաննա ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ / ԵՐԿԻՐ ՆԱԻՐԻ

  Թատրոնի համար գրելիս միշտ երկյուղ ունեմ, որովհետև բառից բացի քո և Երկնավորի միջև հայտնվում է ևս մեկ միջնորդ` բեմը: Իսկ վատ դերասանը կամ բեմադրիչը, ինչպես ճիշտ չընտրված բառը, կարող...

Լույս է տեսել «ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ» հանդեսի նոր՝ 70-71 համարը

Էլեկտրոնային ձևաչափով լույս է տեսել «ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ» հանդեսի 70-71 համարը:Հանդեսում տեղ են գտել ՆորայրԱԴԱԼՅԱՆԻ «ՈՎ ՈՎ Է ՄԱՀՎԱՆ ՊԱՏԻ ԱՌՋԵՎ» 1 գործողությամբ խոսքի դրամատուրգիան, ԳուրգենԽԱՆՋՅԱՆԻ «ԹՈՐԳՈՄԱ ՏՈՒՆ. ՀԱՅԿ» 2 արարվածով պատմաառասպելական ...

­ԼԱՑ ՄԻ՛ ԵՂԻՐ, ՀԱՅՐԻԿ / Դա­վիթ ԽԱՉԻՅԱՆ

Մե­նա­խաղ՝ 2 հե­րո­սով և 1 ա­րա­րով Սև բե­մը գրե­թե դա­տարկ է: Միայն կենտ­րո­նում ան­հաս­կա­նա­լի ա­ռար­կա է՝ բաց գույ­նի կտո­րով ծածկ­ված: Խոր­քում՝ սպի­տակ պա­տին, տե­սապ­րո­յեկ­տո­րով տար­բեր շար­ժա­պատ­կեր­ներ են ցու­ցադր­վում՝ օվ­կիա­նոս, ա­լիք­ներ,...

­ԲԱՑ ԾՈՎ/Գա­գիկ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Առանց ժամանակակից դրամատրգիայի չի կարող զարգանալ հայ թատերական ﬕտքը: Գոր­ծող ան­ձինք ԱՆՆԱ – 30 տա­րե­կան գե­ղե­ցիկ կին ՀԱՅԿ – Ան­նա­յի ա­մու­սի­նը ԱՐԱՄ — Ան­նա­յի սի­րե­կա­նը ՆԱՎԱՊԵՏ ՏԻԿ –­ իս­կա­կան ծո­վա­գայլ...

ՎԵՐՋԻՆ ԳԱՀԸ / Հ­րաչ  ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

­­ ­Կի­լիկ­յան Հա­յաս­տան: 14-րդ դա­րի վեր­ջին քա­ռորդ: Թա­գա­վո­րութ­յու­նը թու­լա­ցել է ներ­քին երկ­պա­ռա­կութ­յուն­նե­րից և թշ­նա­մի­նե­րի հար­ձա­կում­նե­րից, հայտն­վել Ար­ևել­քի ու Արև­մուտ­քի հա­կա­սութ­յուն­նե­րի կի­զա­կե­տում: Մի կող­մից՝ Հ­ռո­մի Պա­պը, արևմ­տաեվ­րո­պա­կան քրիս­տոն­յա պե­տութ­յուն­նե­րը, իսկ մյուս...

Լույս է տեսել «ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ» էլեկտրոնային հանդեսի 68-69 միացյալ համարը

Լույս է տեսել «ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ» էլեկտրոնային հանդեսի 68-69 միացյալ համարը: Հանդեսում տեղ են գտել Սամվել ԽԱԼԱԹՅԱՆԻ «ԳԻԺԸ» մենախաղը, Աստղիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆԻ «ԿԻՆ&ՏՂԱՄԱՐԴ» հոգեբանական դրաման, Հրաչ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆԻ «ՎԵՐՋԻՆ ԳԱՀԸ» պատմական դրաման, Գագիկ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ...

«ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ» հանդեսի նոր՝ 66-67 համարը

Էլեկտրոնային ձևաչափով լույս է տեսել «ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ» հանդեսի 66-67 համարը: Հանդեսում տեղ են գտել Անահիտ ԱՐՓԵՆԻ«ՄԱՐԻՆՈՍ ՃԳՆԱՎՈՐԻ ՎԱՐՔԸ»- թատերախաղ ըստ Գրիգորիս Աղթամարցու «Ի Գրիգորիս Աղթամարցոյ արարեալ ոտանաւոր զվարս Մարինոսի ճգնաւորին» տաղի,...

Լույս է տեսել «ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ» էլեկտրոնային հանդեսի 64-65 միացյալ համարը

Լույս է տեսել «ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ» էլեկտրոնային հանդեսի 64-65 միացյալ համարը: Հանդեսում տեղ են գտել Հրաչ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆԻ «ՍԵՊԸ» դրաման, Սամվել ԽԱԼԱԹՅԱՆԻ «ԵԿԱ, ՏԵՍԱ, ՊԱՐՏՎԵՑԻ…» կատակերգությունը, Գագիկ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ «ՄԻԼԱ» պարադոքսալ պիեսը, Մհեր...

Մհեր ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ / ԿՈՆՇԵՆՑԻԱ

  ՙԿոնշենցիան՚ իմ առաջին պիեսն է՝ առաջին քայլս դրամատուրգիայի աշխարհում: Կյանքը բոլոր բեմերի հայրն է և բոլորս խաղում ենք՝ ապրելով: Կերպարները բեմի վրա հենց այնպես չեն ընտրվում. նրանք յուրաքանչյուրիս ներսում...