Ժենյա ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ

Ժենյա ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ / ԽՈՀԵՐ ԱՐԴԻ ՀԱՅ ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱՅԻ ՇՈՒՐՋ *

Ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանում գրական այս կամ այն սեռի վերաբերյալ քննադատական ամփոփ պատկերացում ունենալու։ Դա առավել ևս զգալի է դրամատուրգիայի բնագավառում, եթե հատկապես նկատի ունենանք, որ դրամատուրգիան  սերտորեն...