ԼԵՎՈՆ ԽԵՉՈՅԱՆ

ԼԵՎՈՆ ԽԵՉՈՅԱՆ / «ՍՊԱՍՈՒՄ»

ԼԵՎՈՆ ԽԵՉՈՅԱՆԻ «ՍՊԱՍՈՒՄ» պիեսը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2008 թ., թիվ 14-15-ում   Պիեսի մտահղացումը ծրագրելիս լռությանն էլ տեղ հատկացրի: Լևոն ԽԵՉՈՅԱՆ ՍՊԱՍՈՒՄ Պիես երկու գործողությամբ Գործող անձինք ԱՂԱԲԵԿ ՏԱՑՈՒ...