Հասան ԲԱՍԹԱՆԻ

Հասան ԲԱՍԹԱՆԻ/ՍԻՐԱՈՂԲ

Հասան ԲԱՍԹԱՆԻԻ «ՍԻՐԱՈՂԲ» պիեսը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2010 թ., թիվ 22-23-ում ՀԱՍԱՆ ԲԱՍԹԱՆԻ ՍԻՐԱՈՂԲ Գործող անձինք ԱՅՅԱՐ ԶՈՐԱՎԱՐ Կիսախավար գետնախորշ, պատերին գամված մեխերից կախված են շղթաներ£ Պատի ճեղքը գետնախորշի...