Մայքլ ՇԱԹԹՈ

Մայքլ ՇԱԹԹՈ / ՀՅՈՒՐԵՐԸ

Այս պիեսը գրվել է երկու տարբեր երկրներում: Առաջին մասը սկսել եմ գրել 2017 թվականին` ԱՄՆ-ում, երկրորդ մասը շարունակեցի գրել 2018 թվականին, երբ տեղափոխվեցի Հայաստան: Պիեսը գրելիս նկատի եմ ունեցել ժողովրդին...