Մանուէլ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

Մանուէլ ՔԷՇԻՇԵԱՆ / Է՜Հ ՀԱԼԷ՜Պ, ՀԱԼԷ՜Պ

    Գործող անձինք Խենդ Նենօ                    Թաղին Խենդը Վազգէն               Թաղին գինովը Քեռի Անդօ          Թաղին Մեծը Գէորգ                           Թաղին առնող-ծախողը Կարպիս              Թաղին զինուորցուն Գօգօ                    Կարպիսին եղբայրը Վարդգէս             Թաղին պահապան տղոցմէ Վարդան             ...