ՊԻԵՍ

Աստղիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆ / ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՎՏՈՒՄ

Մոնոդրամա Առաջին գործողություն Պատկեր առաջին Բեմում անկանոն «դասավորված» են ուղղանկյունաձև` մարդու հասակին մոտ, «ստենդեր»` անիվների վրա: Դրանցից երկուսը իրար մոտ են ու յուրօրինակ թաքստոց են ստեղծել հատակին նստած դերասանուհու համար:...

Արտաշես ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ / ՄԵՆՔ ԿՎԵՐԱԴԱՌՆԱՆՔ

Դրամա երկու գործողությամբ Գործող անձինք ՎԱՆՈՒՀԻ ԱՐԱՄ — Վանուհու թոռը ՎԱՀԱԳ ՀՐԱՅՐ — Վահագի ընկերը ԿԱՐԻՆԵ ՆՎԱՐԴ — Կարինեի մորաքույրը ՀԱՅԿՈՒՀԻ — Կարինեի ընկերուհին ԳՐԻԳՈՐ ԲԱԼՅԱՆ — Մատենադարանի աշխատակից ԷՔՄԵՔՉՅԱՆ...

Սուրեն ՀԱՍՄԻԿՅԱՆ/ «ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾ»ø

«ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ» ՀԱՆԴԵՍԻ ԱՐԽԻՎ/ ՊԻԵՍՆԵՐ Սուրեն ՀԱՍՄԻԿՅԱՆԻ «ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾ» պիեսը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2008 թ., թիվ 14-15-ում Ուսուցիչներից մեկը ժամանակին ինձ զգուշացրեց. «Երբ գրիչը վերցնում ես ձեռքդ, մի մտածիր, որ գրում...

ԶԳՈ՛ՒՅՇ, ԴՌՆԵՐԸ ԲԱՑՎՈՒՄ ԵՆ / Կարինե ԽՈԴԻԿՅԱՆ

Գործող անձինք ԿԻՆ 1-ին Գրագիր 2-րդ Գրագիր Գրասենյակ հիշեցնող տարածք: Կենտրոն-խորքում գրասեղան, վրան՝ անկանոն դարսված թղթապանակներ: Համակարգչի ետևում նստածը չպիտի երևա: Աջ կողմում ևս մի գրասեղան, նրա երկու կողմերում` աթոռներ:...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԱՐՄԱԳԵԴՈՆ

Տրագիկոմեդիա երկու արարով Գործող անձինք ՎԱՐԱԶԴԱՏ կամ ՎԱՐՈ — մեծահարուստ օլիգարխ ՄՈՎՍԵՍ կամ ՄՈՍՈ — Վարոյի դպրոցական ընկերն է, գործարար ՄԻՀՐԱՆ — Վարոյի դպրոցական ընկերն է, չինովնիկ ՀՌԻՓՍԻՄԵ — Վարոյի...

ՎԵՐՋԻՆ ԳԱՀԸ / Հ­րաչ  ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

­­ ­Կի­լիկ­յան Հա­յաս­տան: 14-րդ դա­րի վեր­ջին քա­ռորդ: Թա­գա­վո­րութ­յու­նը թու­լա­ցել է ներ­քին երկ­պա­ռա­կութ­յուն­նե­րից և թշ­նա­մի­նե­րի հար­ձա­կում­նե­րից, հայտն­վել Ար­ևել­քի ու Արև­մուտ­քի հա­կա­սութ­յուն­նե­րի կի­զա­կե­տում: Մի կող­մից՝ Հ­ռո­մի Պա­պը, արևմ­տաեվ­րո­պա­կան քրիս­տոն­յա պե­տութ­յուն­նե­րը, իսկ մյուս...

­ ԿԻՆ&ՏՂԱՄԱՐԴ / Աստ­ղիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Կին&Տ­ղա­մարդ՝ մշտա­կան փնտրտուք, որ սկսվել է հա­զա­րամ­յակ­ներ ա­ռաջ ու կշա­րու­նակ­վի, քա­նի դեռ պտտվում է այս մո­լո­րա­կը: Եվս մի տար­բե­րակ, և՝ շնոր­հա­կա­լութ­յուն Վիվ­յեն Բաս­տաջ­յա­նին: Ա­ռանց իր «բզբզո­ցի» էս տար­բե­րա­կը եր­բեք էլ...

 Սամ­վել ԽԱԼԱԹՅԱՆ / ԳԻԺԸ

2010 թվա­կա­նին, երբ գրում էի խի­զախ ա­զա­տա­մար­տիկ, «Ա­նա­հիտ» ջո­կա­տի հրա­մա­նա­տար Ա­նա­հիտ Մար­տի­րոս­յա­նին նվիր­ված էս­սեն, ինձ վրա ցնցող տպա­վո­րութ­յուն թո­ղե­ցին Մար­տա­կեր­տի շրջա­նի Մա­րա­ղա գյու­ղում ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի վայ­րա­գութ­յուն­նե­րի մա­սին նրա հի­շո­ղութ­յուն­ներն ու ապ­րում­նե­րը:...

ԱՂԱՍԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆ / «ԱԶԻԱՏԻԿ»

  ԱՂԱՍԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ «ԱԶԻԱՏԻԿ» պիեսը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2001 թ., թիվ 3-ում       Թատրոնը կմեռնի միայն այն ժամանակ, երբ մարդը կխուսափի մարդուց: ԱՂԱՍԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆ   ԱԶԻԱՏԻԿ (Պարականոն...

Դավիթ ԽԱՉԻՅԱՆ / ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ 2028

ՆԱԽԱԽՈՍՔ «Ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, լավ կլիներ, որ գայթակղեցնողի վզից մի մեծ երկանաքար կախվեր և նետվեր ծովի խորքը՝ ընկղմվելու համար: Վա՜յ աշխարհին, քանի որ գայթակղություններն անպակաս...