ՌՈԼԱՆԴ ՇԻՄՄԵԼ ՊՖԵՆՆԻՆԳ

ՌՈԼԱՆԴ ՇԻՄՄԵԼ ՊՖԵՆՆԻՆԳ / «ԿԻՆԸ ԱՆՑՅԱԼ ԺԱՄԱՆԱԿԻՑ»

ՌՈԼԱՆԴ ՇԻՄՄԵԼ ՊՖԵՆՆԻՆԳԻ «ԿԻՆԸ ԱՆՑՅԱԼ ԺԱՄԱՆԱԿԻՑ» պիեսը տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2009 թ., թիվ 16-17-ում ՌՈԼԱՆԴ  ՇԻՄՄեԼ ՊՖԵՆՆՒՆԳ ԿԻՆԸ ԱՆՑՅԱԼ ԺԱՄԱՆԱԿԻՑ Գործող անձինք ՖՐԱՆԿ — 40-ն անց  ԿԼԱՈՒԴԻԱ — նրա...