Վարդան ԱՃԵՄՅԱՆ

Վարդան ԱՃԵՄՅԱՆ / «ԷՏՅՈՒԴՆԵՐԸ»

Վարդան ԱՃԵՄՅԱՆԻ «ԷՏՅՈՒԴՆԵՐԸ» տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2004 թ., թիվ 6-7-ում ՎԱՐԴԱՆ ԱՃԵՄՅԱՆ ԷՏՅՈՒԴՆԵՐ ՄԵՐ ԲԺՇԿՈՒՀԻՆ Գործում են՝ ԲԺՇԿՈՒՀԻ ՀԻՎԱՆԴ Բեմում տեղադրված են սեղան, աթոռներ, շիրմա, սեղանի վրա’ հեռախոս, թղթեր:...