Արմենուհի Սիսյան

Արմենուհի ՍԻՍՅԱՆ / ԱԳՌԱՎՆ ԱՍԱՑ

Թռչուն-մարդ, մարդ-թռչուն` ամեն բան օրինաչափ է բնության մեջ ու հավասարաչափ բաշխված: Ոչ ոք չի կարող ասել` ում հնարավորությունն է առավել օգտակար` սեփական թևերով բարձր թռիչքներ անե՞լը, թե՞ հողին կպած ապրելը` առանց վերապրելու և զգալու, թե ինչ կա հողից վերև կամ  ներքև… Թռչունները ևս իրենց տեսակի ու նշանակության մեջ տարբեր են, և մարդը ներառում է նրանցից բոլորին իր մեջ կամ գուցե հակառա՞կը… Այնուամենայնիվ, ագռավն ասաց…   Մոնոդրամա չորս տեսարանով (պատկերով)   «Մարդ արարածը չի կարող այդքան շատ իրականություն կրելե Թ. Էլիոթ   ՏԵՍԱՐԱՆ I...