ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹ — 150

ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹ / ԻՆՉՈՒ

ԻՆՉՈՒ ՛՛Ինչո՞ւ կը գրես՛՛ հարց կուտան ինծի. ու ես զարմացած կը նայիմ իրենց: Ինչո՞ւ կը գոռա թափովն առյուծի ալեկոծ ծովը խոժոռ ժայռին մերձ. կամ հեզամրմունջ վտակը ինչո՞ւ իր թարմ կարկաչը կոլըրե անուշ, երբ անփույթ, կայտառ ու զվարթաչու առաջ կը գայթի նազանքով քնքուշ. ո՞վ կը հարցընե եռուն ջրվեժին, թե ինչո՞ւ անդուլ կը հանե շառաչ, մինչ սեպ բարձունքեն անդունդ կը խուժին փրփուր կոհակներ հորդ ու կաթնալանջ. իսկ դո՞ւն. քու վրադ հարցեր թափեցին, երբ խուռն հյուսքը խինդ ու կսկծի երգի մը փարած սրտեդ դուրս հորդեց: Բայց...