Հարոլդ Փինթեր

ՀԱՐՈԼԴ ՓԻՆԹԵՐ / ԻՆՉՊԵՍ ԳՐԵԼ ՊԻԵՍ

Արվեստ, ճշմարտություն ու քաղաքականություն: (Նոբելյան դասախոսություն, 2005, Հատված) 1958 թվականին գրել եմ. ՛՛Իրականի ու անիրականի միջև խիստ տարբերություն չկա, ինչպես չկա տարբերություն ճշմարիտի ու կեղծի միջև: Ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ ինչ-որ մի բան կա՛մ ճշմարիտ լինի, կա՛մ կեղծ,- այն կարող է լինել և՛ ճշմարիտ, և՛ կեղծ միաժամանակ՛՛: Մինչև օրս էլ կարծում եմ, որ այս դրույթը իմաստից զուրկ չէ ու կիրառելի է արվեստի օգնությամբ իրականության ուսումնասիրության գործընթացում: Որպես գրող համաձայն եմ դրան, բայց որպես քաղաքացի՝ ոչ: Որպես քաղաքացի ես պարտավոր եմ հարցնել. ՛՛Ի՞նչ...