Մանուէլ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

Մանուէլ ՔԷՇԻՇԵԱՆ / Է՜Հ ՀԱԼԷ՜Պ, ՀԱԼԷ՜Պ

    Գործող անձինք Խենդ Նենօ                    Թաղին Խենդը Վազգէն               Թաղին գինովը Քեռի Անդօ          Թաղին Մեծը Գէորգ                           Թաղին առնող-ծախողը Կարպիս              Թաղին զինուորցուն Գօգօ                    Կարպիսին եղբայրը Վարդգէս             Թաղին պահապան տղոցմէ Վարդան              Թաղին պահապան տղոցմէ Մարի                            Վազգէնին կինը Սոնա                            Թաղին կիներէն Արսէն                  Թաղին ջութակահարը Շողեր                           Արսէնին սիրած աղջիկը Արմէն                           Ազգային մը Անի                     Թաղին այրիներէն Արփի                            Անիին դստրիկը Վաչէ                    Անիին զոհուած ամուսինը Մովսէս                Թաղին ճամբորդը Տէր Հայր              Տաներէց Քահանայ     Խ. Նենօ — (բեմառաջ, վարագոյրը գոց): Է՜հ… գլուխս կը ցաւի… ինչո՞ւ. չե՛մ գիտեր: Գլուխ...