Վարդան ԱՃԵՄՅԱՆ

Վարդան ԱՃԵՄՅԱՆ / «ԷՏՅՈՒԴՆԵՐԸ»

Վարդան ԱՃԵՄՅԱՆԻ «ԷՏՅՈՒԴՆԵՐԸ» տպագրվել է «Դրամատուրգիա» հանդեսի 2004 թ., թիվ 6-7-ում ՎԱՐԴԱՆ ԱՃԵՄՅԱՆ ԷՏՅՈՒԴՆԵՐ ՄԵՐ ԲԺՇԿՈՒՀԻՆ Գործում են՝ ԲԺՇԿՈՒՀԻ ՀԻՎԱՆԴ Բեմում տեղադրված են սեղան, աթոռներ, շիրմա, սեղանի վրա’ հեռախոս, թղթեր: Ամբողջ էտյուդի ընթացքում Բժշկուհին աթոռին նստած է: Հեռախոսի զանգ: ԲԺՇԿՈՒՀԻ — (վերցնելով լսափողը): Իզա Կա՞րպովնա… Զդրաստվույ, դարագայա… Ոչինչ, դիսերտացիայիս վրա եմ աշխատում: Այո, հիվանդներ շատ ունեմ: Դա, դա, երբ կա¬րիք ունենաս, նե ստիսնյայսյա, զանգիր՝ կօգ¬նեմ, ցելույու: (Դնում է լսափողը:) ՀԻՎԱՆԴ — (ներս գալով): Կարելի՞ է, բժշկուհի: ԲԺՇԿՈՒՀԻ — (առանց հիվանդին նայելու): Նստեցեք: Անուն,...