ՏԵՍԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ռազմիկ ՄԱԴՈՅԱՆ / ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԹԱՏՐՈՆԸ 1865-1965 ԹԹ.

Դերենիկ Մարտիրոսյան / Խաչիկ Նազարեթյան. Քանի դեռ կամ

Վարսիկ Գրիգորյան «…Թատրոնի սիրուց ու տագնապներից» Գիրք 1, Երևան__

Արա Խզմալյան, «Հարցականի ներքո»

Անուշ Ասլիբեկյան, Վալերի Գասպարյան / «Սցենարադրամատուրգիական արվեստ. գրական վարպետություն»
Անուշ Ասլիբեկյան, Վալերի Գասպարյան /
«Սցենարադրամատուրգիական արվեստ.
գրական վարպետություն»