ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹ — 150

ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹ / ՇՂԹԱՅՎԱԾԸ

  Խաղ մեր Միջնադարեն   «Զոմն Արտաւազդ անուն արգելեալ իցէ դիւաց, որ ցայժմ կենդանի կայ, եւ նա ելանելոց է եւ ունելոց զաշխարհս»: ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ Կարդալ՝ ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹ- ՇՂԹԱՅՎԱԾԸ

Արմեն ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ / «ՀԻՆ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐ» ԴՐԱՄԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ

    Լևոն Շանթի «Հին Աստվածներ» դրաման, պատահական չէ, որ նախորդ դարասկզբին մեծ աղմուկ բարձրացրեց: Այսօր էլ, ավելի քան հարյուր տարվա հեռավորությունը չի սպառել Շանթի դրամայի նկատմամբ հետաքրքրությունը: Առանձնացնելու և...

Սիմվոլիզմի ակնարկները Շանթի «Հին աստվածներ»-ում / Վասիլի Գևորգյան

Լևոն Շանթի ստեղծագործական դեմքը գեղարվեստական ուղղության առումով որոշ պարզաբանումների կարիք ունի: Շանթը հիմնականում ներկայացվել է իբրև սիմվոլիստ: Օրինակ է բերվում «Հին աստվածներ» դրաման: Փորձենք ճշտել, որքանո՞վ է հիմնավորված նման տեսակետը,...

ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹ / ԻՆՉՈՒ

ԻՆՉՈՒ ՛՛Ինչո՞ւ կը գրես՛՛ հարց կուտան ինծի. ու ես զարմացած կը նայիմ իրենց: Ինչո՞ւ կը գոռա թափովն առյուծի ալեկոծ ծովը խոժոռ ժայռին մերձ. կամ հեզամրմունջ վտակը ինչո՞ւ իր թարմ կարկաչը...